Logo Kozłów Gmina

Ekopartnerzy

Na prośbę mieszkańców publikujemy dane kontaktowe do lidera projektu " Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski":

Zielony Pierścień Tarnowa

BIURO oraz adres do doręczeń: ul. Dąbrowskiego 21, 33-100 Tarnów

SIEDZIBA: Skrzyszów 335 A ( w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej) wejście A (poczta, bank)
33-156 Skrzyszów

Tel: 790 205 244
E-mail: biuro@lgdzpt.pl

 

W związku z rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu, jego lider - Zielony Pierścień Tarnowa przesłał nam dane kontaktowe do przedstawicieli wykonawcy - firmy Sanito, celem ułatwienia kontaktu i skrócenia procesu rozwiązywania problemów które mogą się przytrafić w trakcie montażu instalacji:

P. Agata Mirocha agata.mirocha@sanito.pl

P. Andrzej Hińcza  andrzej.hincza@sanito.pl

P. Andrzej Płaczkiewicz andrzej.placzkiewicz@sanito.pl

P. Tomasz Kusz tomasz.kusz@sanito.pl


Kolejny nabór

W ramach powstałych oszczędności w trakcie realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” będą montowane kolejne instalacje fotowoltaiczne na terenie gminy Kozłów.

W związku z tym ogłaszamy nabór na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywa się poprzez złożenie w Urzędzie Gminy w Kozłowie wypełnionej deklaracji w terminie do dnia 16.06.2021 roku. Po tym terminie złoszenia nie będą przyjmowane.

Dostępne moce: 5,4 KW, 7,2 KW, 9,9 KW.

Deklarację można pobrać tutaj.

Telefon kontaktowy w sprawie: 41 38 41 067.

 

UWAGA  !!

W dniu dzisiejszym, po wielokrotnych monitach dotyczących ewentualnych kosztów montażu instalacji solarnej, tj. 12.03.2021 roku otrzymaliśmy dokument od Wykonawcy montażu kolektorów słonecznych dotyczący robót dodatkowych i wytyczne dla Właściciela.
Informacja do pobrania tutaj.


WAŻNA INFORMACJA

Informujmy, że Lider projektu - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa przesłał do Gminy Kozłów informację, zgodnie z którą (pomimo wcześniejszych zapewnień) na obecnym etapie realizacji zadania nie ma możliwości zmiany mocy oraz ilości instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych.

Realizacja musi być zgodna z przyznanymi ilościami i mocami instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) wynikającymi z dokumentacji i z przeprowadzonych audytów.

Ewentualne zmiany  w zakresie zwiększenia mocy instalacji będą możliwe dopiero w ramach kolejnego postępowania przetargowego, które dotyczyć będzie zagospodarowania powstałych w projekcie oszczędności, o ile Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wyrazi na powyższe.

W związku z tym mieszkańcy, którzy wnioskowali o zwiększenie mocy swoich instalacji proszeni są o podjęcie decyzji i przekazanie niezwłocznie informacji, czy wyrażają zgodę na montaż instalacji o mocy, jaka została pierwotnie określona, czy rezygnują z udziału w projekcie.

Telefon: 41 38 41 067

WPŁATY

Osoby z listy podstawowej, biorące udział w Projekcie i spełniające wszystkie warunki udziału, po otrzymaniu wcześniejszej, telefonicznej informacji z Urzędu Gminy w Kozłowie o wysokości wpłaty za instalację, proszone są o dokonanie wpłaty wkładu własnego na konto prowadzone przez Krakowski Bank Spółdzielczy o numerze:
80 85910007 2200 0850 0055 0011
W tytule wpłaty należy podać:
• „wpłata za instalację fotowoltaiczną”/ „wpłata za instalację solarną” (w zależności od rodzaju montowanej instalacji),
• imię i nazwisko beneficjenta,
• adres budynku, w którym zainstalowana ma być instalacja.

PODSTAWOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 1. przysługiwanie Wnioskodawcy prawa własności Obiektu (w przypadku współwłasności umowę podpisują wszyscy współwłaściciele),

 2. istnienie technicznych możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej (m.in. brak możliwości montażu na dachach pokrytych wyrobami zawierającymi azbest),

 3. brak istniejącej instalacji tego samego typu współfinansowanej z funduszy publicznych

 4. niewykorzystywanie zamontowanej instalacji na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej

 5. brak jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań finansowych (zaległości) wobec gminy Kozłów

  Ważne: pomimo dokonania wpłaty wkładu własnego osoba/osoby z zaległościami wobec Urzędu Gminy które nie uregulują zaległości z dniem wpłaty wkładu własnego, zostaną skreślone z listy podstawowej.

 6. uiszczenie wkładu własnego

 7. posiadanie stałego dostępu do internetu

Szczegółowe informacje znajdą się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie oraz we wzorach umów.

 


DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE KOZŁÓW w ramach realizacji projektu pn.: „ Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski ” (31.12.2020)


Informujemy, że w dniu 30 listopada 2020r. została podpisana umowa z
wykonawcą Sanito Sp. z o.o., w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej
energii Małopolski” na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów
słonecznych.

Informacja dotycząca realizacji projektu.

Orientacyjne koszty instalacji PV.

Orientacyjne koszty kolektorów słonecznych.

 


REGULAMIN uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” wraz z projektami umów dla mieszkańców.

12.08.2020

Publikujemy REGULAMIN uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” oraz projekty umów, które będą podpisywane z mieszkańcami. Koszty realizacji projektu oraz terminy realizacji zostaną podane niezwłocznie po przekazaniu stosownych informacji od lidera projektu.

 

 


INFORMACJA O BIEŻĄCEJ SYTUACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PROJEKTU

23.07.2020

Informacja o bieżącej sytuacji dotyczącej realizacji projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski przekazana  nam przez biuro projektu prowadzone przez prowadzącego projekt: Stowarzyszenie - Zielony Pierścień Tarnowa kliknij tutaj.


Informacja lidera projektu (23.03.2020 r.)

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – jako podmiot któremu w oparciu o art. 15 ust. 2-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych /PZP/, GMINA GROMNIK wyznaczona na podstawie art. 16 ust. 1 PZP przez Z amawiających, powierzyła przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawiadamia wszystkich Zamawiających o złożeniu w dniu 18 i 19 marca br., przez trzech wykonawców odwołania do Krajowej Izby odwoławczej, od dokonanego w dniu 09.03.2020 r., ponownego wyboru ze najkorzystniejszych ofert o czym informowaliśmy w poprzednim piśmie, w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" z podziałem na Części w ramach Subregionów."

Aktualnie oczekujemy na wyznaczenie rozprawy przed KIO, co teoretycznie powinno nastąpić w termin 2 tygodni, jednakże w obecnej sytuacji epidemicznej niestety nikt nie jest w stanie podać jak szybko nastąpi rozpoznanie odowłań i w jaki sposób to będzie realizowane.

Biuro projektu 
"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"
Skrzyszów 335 A
33-156 Skrzyszów
 


Informacja lidera projektu (12.03.2020 r.)

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem procedury przetargowej w zakresie dostawy i montażu instalacji OZE, w załączeniu przekazujemy krótką informację w tym zakresie.

Działania podjęte przez Komisję Przetargową są bezpośrednią konsekwencją orzeczenia KIO z odwołań złożonych do pierwszego wyboru. Obecnie oczekujemy na uprawomocnienie się wyboru Wykonawców, ewentualnie na wniesienie odwołania/odwołań. 

 

Z poważaniem,

 

Biuro projektu

"Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

Skrzyszów 335 A

33-156 Skrzyszów

Informacja do pobrania tutaj.

 


Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.