Logo Kozłów Gmina

News

ULGA W OPŁACIE ŚMIECIOWEJ

20.08.2020

UWAGA !!!

 

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła art. 6k ust. 4a, zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, została zobligowana do wprowadzenia zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to (zgodnie z brzmieniem przepisu) adresowane może być jedynie do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku przydomowym.

W związku z tym Rada Gminy Kozłów Uchwałą Nr XXII/125/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. wprowadziła przedmiotowe zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości przysługuje od 1 września 2020 roku i wynosi 1,00 zł za gospodarstwo domowe za jeden miesiąc.

Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie przez właściciela zamieszkałej nieruchomości (zabudowanej budynkiem jednorodzinnym) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy (zaznaczy), że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

W ustępie 4b ww. ustawy wymienione zostały przesłanki, które powodują utratę ulgi, która następuje w drodze decyzji administracyjnej. Utrata ulgi następuje od pierwszego dnia miesiąca w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z następujących przesłanek:

- nieposiadanie kompostownika,

- nie kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- uniemożliwienie osobie uprawnionej dokonania oględzin w celu weryfikacji informacji wykazanych w deklaracji.

Utrata zwolnienia z części opłaty jest odwracalna. Musi jednak minąć 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się prawomocna. Ponadto właściciel nieruchomości musi złożyć ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczając, że posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.