Logo Kozłów Gmina

News

Nabór na asystenta rodziny

24.03.2020

 

 Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kozłowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 

Asystent rodziny

na umowę zlecenie

 

Wymagania niezbędne

 Wykształcenie

 * wyższe na kierunku pedagogika,psychologia,socjologia,nauki o rodzinie,praca socjalna

lub

*wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i

udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami

podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i

udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

* wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną ,a także

udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 Inne

 *osoba,która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest

jej zawieszona ani ograniczona.

*osoba wypełniająca obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do

niej wynika z tytułu egzekucyjnego

*niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagania dodatkowe

 biegła znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej /tj. Dz. . z 2017r poz.697 ze zmn./, ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeksu Postępowania

administracyjnego /tj. Dz. U. z 2017r poz.1257 ze zm./ ustawy z dnia 4 listopada 2016r5 o

wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin,,Za życiem”/Dz.U. z 2016r o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów i o dodatkach mieszkaniowych.

*doświadczenie w pracy samorządowej z pracą z ludźmi

*umiejętność dobrej organizacji czasu pracy

*dyspozycyjność

*dobra znajomość obsługi komputera

*preferowane udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną.

 

Główne obowiązki

 

< opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w

konsultacji z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym ,

< udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

< udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

niezbędna.

 

Wymagania pożąda

 

*odpowiedzialność ,sumienność,dokładność,rzetelność.

*bardzo dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty:

* list motywacyjny

* życiorys-CV

* kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

* kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę.,

*własnoręczne podpisane oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

*własnoręczne podpisanie oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego /w przypadku gdy występują/.

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do10 kwietnia 2020r do godz.15.00 pod adresem :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko asystenta rodziny”

Dopuszcza się przesyłanie dokumentów na adres gopskozlow@kozlow.pl lecz wymaga się dostarczenie oryginalnych oświadczeń do dnia 15 kwietnia do godz. 14.00.

W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 Inne informacje:

 - osoby,których oferty zostaną odrzucone,nie będą powiadamiane,

-oferty,które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

- otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,

- informacja wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – był 0%

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kozłowie

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.