Logo Kozłów Gmina

News

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2020 roku

18.02.2020

 

Wójt Gminy Kozłów zawiadamia, że od 1 marca 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2020 r. wynosi

18,00 zł miesięcznie za osobę w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Nie ma możliwości niesegregowania odpadów !!!

 

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, istnienie możliwość nałożenia opłaty podwyższonej w kwocie 36,00 zł miesięcznie za osobę.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązani do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Zgodnie z art. 6m ust.1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. (przeprowadzka, narodziny dziecka, zgony , itp.) są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie:

płatność kwartalna w następujących terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

 

Równocześnie przypominamy mieszkańcom, że od 1 stycznia 2020 roku zmienił się numer konta bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy KBS O/ Miechów Filia Kozłów nr :

26 85910007 2200 0850 0055 0013

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 26 lub

pod nr tel. 41 38 41 048 wew 43

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.