Logo Kozłów Gmina

News

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”

07.02.2020

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz  mieć ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
 • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat,  Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,
 • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą  uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

 

Kim jest osoba pracująca?

Jeżeli:

 • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
 • jesteś rolnikiem,

To jesteś osobą pracującą.

 

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

 • W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) .
 • W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku

 1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
 2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój Bilans Kariery. Usługa ta pozwala odkryć, nazwać i uporządkować, dotychczasowe doświadczenie i umiejętności oraz posiadane zaświadczenia i certyfikaty przez uczestnika projektu. W efekcie prowadzonego Bilansu poznaje  swoje możliwości, potencjał , kompetencje i przygotowuje wspólnie z doradca portfolio oraz indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Z doradcą możesz spotkać się w Krakowie, w:

 • Krakowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 4240738;
 • Tarnowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6269940;
 • Nowym Sączu – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Węgierska 146, 33-100 Nowy Sącz, tel. 18 4429490

lub całkiem blisko, podczas lokalnego dyżuru mobilnego w Alwerni, Chrzanowie, Miechowie, Nowym Brzesku, Olkuszu, Proszowicach i Trzebini:

 

Miejsce realizacji dyżuru mobilnego

 

 

Doradca

Termin realizacji

Miejscowość

Adres, nr sali

Imię i nazwisko

Zespół (CIZ Krk, CIZ NS, CIZ T)

Data

Godziny

(od-do)

Alwernia

Urząd Miejski w Alwerni

ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7 (sala nr 5 na parterze)

Rafał Siudowski

CIZ Krk

30.01.2020

10.00-15.00

18.02.2020

10.00-15.00

12.03.2020

10.00-15.00

19.03.2020

10.00-15.00

Chrzanów

 

 

Punkt Informacyjny FEM w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5

sala na III piętrze

 

Ilona Baster

 

CIZ Krk

28.01.2020

8.00-14.00

30.01.2020

8.00-14.00

5.02.2020

9.00-15.00

5.03.2020

9.00-15.00

12.03.2020

9.00-15.00

19.03.2020

9.00-15.00

26.03.2020

9.00-15.00

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

ul. Broniewskiego 10C (mała sala konferencyjna)

Natalia Siwak

12.02.2020

8.00-14.00

Rafał Siudowski

13.02.2020

10.00-14.00

19.02.2020

10.00-14.00

10.03.2020

10.00-14.00

Natalia Siwak

11.03.2020

8.00-14.00

Rafał Siudowski

23.03.2020

10.00-14.00

Miechów

Urząd Gminy i Miasta Miechów

ul. Henryka Sienkiewicza 25

pok. 13

Ilona Plichta

 

CIZ Krk

30.01.2020

12.00-18.00

6.02.2020

12.00-18.00

13.02.2020

12.00-18.00

20.02.2020

12.00-18.00

27.02.2020

12.00-18.00

5.03.2020

12.00-18.00

12.03.2020

12.00-18.00

26.03.2020

12.00-18.00

Nowe Brzesko

Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku,
ul. Piłsudskiego 17a, sala na  1 piętrze

Karolina Fudali

CIZ Krk

28.02.2020

10.00-15.00

Olkusz

PUP Olkusz ul. Minkiewicz 2, pok. 34

Aleksandra Marszałek-Kondek

 

CIZ Krk

27.01.2020

15.00-17.00

28.01.2020

15.00-16.00

29.01.2020

15.00-16.00

03.02.2020

15.00-17.00

04.02.2020

15.00-16.00

05.02.2020

15.00-16.00

06.02.2020

15.00-16.00

07.02.2020

15.00-16.00

10.02.2020

15.00-17.00

11.02.2020

15.00-16.00

12.02.2020

15.00-16.00

13.02.2020

15.00-16.00

14.02.2020

15.00-16.00

17.02.2020

15.00-17.00

18.02.2020

15.00-16.00

19.02.2020

15.00-16.00

20.02.2020

15.00-16.00

21.02.2020

15.00-16.00

25.02.2020

15.00-16.00

26.02.2020

15.00-16.00

PUP Olkusz ul. Minkiewicz 2, pok. 25

Izabela Polner

28.01.2020

15.00 -16.00

29.01.2020

15.00 -16.00

03.02.2020

15.00 -17.00

04.02.2020

15.00 -16.00

05.02.2020

15.00 -16.00

06.02.2020

15.00 -16.00

07.02.2020

15.00 -16.00

10.02.2020

15.00 -16.00

11.02.2020

15.00 -16.00

12.02.2020

15.00 -16.00

13.02.2020

15.00 -16.00

17.02.2020

15.00 -17.00

18.02.2020

15.00 -16.00

19.02.2020

15.00 -16.00

20.02.2020

15.00 -16.00

21.02.2020

15.00 -16.00

24.02.2020

15.00 -17.00

25.02.2020

15.00 -16.00

26.02.2020

15.00 -16.00

02.03.2020

15.00 -16.00

03.03.2020

15.00 -16.00

04.03.2020

15.00 -16.00

05.03.2020

15.00 -16.00

06.03.2020

15.00 -16.00

09.03.2020

15.00 -16.00

Proszowice

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

ul. Krakowska 11

Sala nr 17

 

 

Ilona Plichta

 

CIZ Krk

27.01.2020

10.00-15.00

10.02.2020

10.00-15.00

24.02.2020

10.00-15.00

9.03.2020

10.00-15.00

23.03.2020

10.00-15.00

Trzebinia

Urząd Miasta w Trzebini

Ul. Rynek 18

Sala narad

 

Ilona Baster

 

CIZ Krk

6.02.2020

08.00-13.00

9.03.2020

08.00-13.00

17.03.2020

08.00-13.00

24.03.2020

08.00-13.00

31.03.2020

08.00-13.00

20.03.2020

9.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zamówić bony – więcej informacji na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony

4. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.

5. Zapłacić za bony.

6. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Gdzie mogę otrzymać dodatkowe informacje?

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (punkt informacji  na parterze), telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.p

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.