Logo Kozłów Gmina

News

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

09.01.2019

Wójt Gminy Kozłów zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Kozłów podjęła uchwałę nr III/16/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. są następujące:

12,50 zł miesięcznie za osobę w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

19,00 zł miesięcznie za osobę w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.


Każdy właściciel nieruchomości, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy w przypadku np., zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów ( segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.


Termin i sposób uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie:płatność kwartalna w następujących terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada na rachunek bankowy nr 18 85910007 0170 0850 0055 0001.


W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 26 lub pod nr tel. 41 38 41 048 wew 43.

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.