Logo Kozłów Gmina

News

Rozpoczął się Nabór do Projektu pn. "Małopolska Niania 2.0 "

27.09.2018

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. „Małopolska Niania 2.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Do wzięcia udziału w projekcie, a tym samym do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach projektu przyjmowane będą od dnia 25 września 2018 r. do dnia 8 października 2018 r. do godz. 16:00. Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

  1. za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy:

  2. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina do ROPS),

  3. osobiście — w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic / opiekun dziecka do lat 3 powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2-0" (nabór 2018) — w załączeniu. Regulamin zakłada w szczególności:

1) uwzględnienie w procesie rekrutacji uczestników projektu następujących kryteriów:

a) dostępu:

- zamieszkiwanie (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa małopolskiego;
- sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
- niemożność podjęcia pracy/powrotu do pracy lub utrzymania pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;

b) preferencji:

- pozostawanie rodzica/opiekuna bez pracy lub przebywanie na urlopie macierzyńskim rodzicielskim, wychowawczym ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3; - zamieszkiwanie rodzica/opiekuna (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
- bycie rodzicem/opiekunem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności;
-w przypadku rodzica/opiekuna — bycie osobą z niepełnosprawnościami rozumianą zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustawą o ochronie zdrowia psychicznego;
- samotne wychowywanie dziecka.

2) objęcie rodzica/opiekuna pozostającego bez pracy, który zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełni kryteria rekrutacji - promesą gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 3 m-cy od otrzymania promesy udokumentuje on podjęcie zatrudnienia.

3) otrzymanie przez rodzica dofinansowania do zatrudnienia niani w maksymalnej wysokości 1 500 zł/m-c lub 2 100 zł/m-c (okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia). Podwyższona kwota wsparcia będzie uzależniona od przysługującego rodzicowi/opiekunowi uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia II lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

4) przyznanie dofinansowania na okres do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, przy czym łączny okres dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem niani nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5) wypłacanie wsparcia w formie refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów w transzach po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w którym sprawowana była opieka przez nianię, po przedłożeniu przez rodzica wniosku o refundację wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków związanych z zatrudnieniem niani w danym miesiącu kalendarzowym.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23.
Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rops.krakow.pl — zakładka „Małopolska Niania 20", gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne oraz do śledzenia strony projektu na Facebooku https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1)  Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2018).

2) Wniosek o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodzica Dziecka w wieku do lat 3 w ramach Projektu pn. „Małopolska Niania 2.0” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

3)  Wzór umowy uaktywniającej

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.