Logo Kozłów Gmina

e-Xtra Kompetentni

(05.12.2019) Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia “Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłów” - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Kozłów” realizowanego w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” Współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.                                 

 

Moduł:

 1. Mój biznes w sieci: 07-08.12.2019 r. - Grupa III
 2. Moje finanse i transakcje w sieci:  07-08.12.2019 r. - Grupa III

 

 • Szkolenia odbędą się w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie, 32-241 Kozłów 303
 • Rozpoczęcie szkoleń: godz. 9:00
 • W trakcie szkoleń przewidywane są 2 przerwy kawowe i 1 przerwa  na gorący posiłek.

 

 

 


 

(02.12.2019) Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia “Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłów” - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Kozłów” realizowanego w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” Współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.                                 

 

Moduł:

 1. Rodzic w internecie: 03-06.12.2019 r. - Grupa III
 2. Rolnik w sieci: 03 - 06.12.2019 r. - Grupa III

 

 • Szkolenia odbędą się w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie, 32-241 Kozłów 303
 • Rozpoczęcie szkolenia : godz. 15:00
 • W trakcie szkolenia przewidywana jest 1  przerwa kawowa.

 


 

(29.11.2019) Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia “Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłów” - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Kozłów” realizowanego w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” Współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.                                 

 

Moduł:

 1. Rolnik w sieci: 30.11.2019 r. - 01.12.2019 r. - Grupa II
 2. Moje finanse i transakcje w sieci: 30.11.2019 r. - 01.12.2019 r. - Grupa II

 

 • Szkolenia odbędą się w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie, 32-241 Kozłów 303
 • Rozpoczęcie szkoleń: godz. 9:00
 • W trakcie szkoleń przewidywane są 2 przerwy kawowe i 1 przerwa  na gorący posiłek.

 

 

 


(25.11.2019) Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia “Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłów” - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Kozłów” realizowanego w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” Współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.                                 

 

Moduł:

 1. Mój biznes w sieci: 26-29.11.2019 r. - Grupa II
 2. Rolnik w sieci: 26-29.11.2019 r. - Grupa I

 

 • Szkolenia odbędą się w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie, 32-241 Kozłów 303
 • Rozpoczęcie szkolenia : godz. 15:00
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy kawowe.

 


(20.11.2019) Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia “Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłów” - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Kozłów” realizowanego w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” Współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.                                 

 

Moduł:

 1. Mój biznes w sieci: 23-24.11.2019 r. - Grupa I
 2. Moje finanse i transakcje w sieci: 23-24.11.2019 r. - Grupa I

 

 • Szkolenia odbędzie się w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie, 32-241 Kozłów 303
 • Rozpoczęcie szkolenia : godz. 9:00
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy kawowe i 1 przerwa  na gorący posiłek.

 

 


 

(18.11.2019) Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia “Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłów” - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Kozłów” realizowanego w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” Współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.                                 

 

Moduł:

 1. Rodzic w internecie: 19-22.11.2019 r. - Grupa II
 2. Kultura w sieci: 19-22.11.2019 r. - Grupa II

 

 • Szkolenia odbędzie się w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie, 32-241 Kozłów 303
 • Rozpoczęcie szkolenia : godz. 15:00
 • W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy kawowe .

 


(15.11.2019) Lista osób zakwalifikowanych na szkolenia “Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłów” - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „ Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Kozłów” realizowanego w ramach projektu „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” Współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr III: „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.                                 

 

Moduł:

1.    Rodzic w internecie: 16-17.11.2019 r. - Grupa I

2.    Kultura w sieci: 16-17.11.2019 r. - Grupa I

 

Ø Szkolenia odbędzie się w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozłowie, 32-241 Kozłów 303

Ø Rozpoczęcie szkolenia : godz. 9:00

Ø W trakcie szkolenia przewidywane są 2 przerwy kawowe i 1 przerwa  na gorący posiłek.

 


Gmina Kozłów otrzymała dofinansowanie w wysokości 89.600,00 zł na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji  cyfrowych mieszkańców Gminy Kozłów”, którego celem jest wzrost kompetencji cyfrowych 160 mieszkańców w wieku 25-74 lata.

Powyższy projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach projektu planujemy zorganizować 14 szkoleń dla 160 mieszkańców Gminy Kozłów. Istnieje możliwość udziału w tylko jednym z poniższych tematów szkolenia:
„Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”.

Każdy moduł szkoleniowy składał będzie się z 16 godzin zajęć dydaktycznych.

Za środki pozyskane w ramach projektu zostanie zakupionych 12 laptopów, które po realizacji wszystkich zaplanowanych szkoleń będą przekazane do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozłowie. Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie rozpoczynamy jeszcze w   październiku 2019 r. aż do wyczerpania miejsc.

Informacje o rekrutacji dostępne są w aktualnościach.

Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie.

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie

2. Zalącznik nr 1 do Deklaracji uczestnictwa - Kwestionariusz osobowy

3. Zalącznik nr 2 do Deklaracji uczestnictwa - Oswiadczenie o_zapoznaniu się z  obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta

4. Załącznik nr 3 do deklaracji uczestnictwa - Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego

5. Oswiadczenie dot miejsca zamieszkania

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

 

Szczegółowe informacje o projekcie uzyskać można w Urzędzie Gminy w Kozłowie, pok. Nr 1 oraz pod numerem telefonu 413841048 wewnętrzny 36


Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Kozłowie

Telefony Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-48 
(+48 41) 384-10-32 


Tel./Fax.Urzędu Gminy: 
(+48 41) 384-10-10 

Pomoc i wsparcie osobom doświadczającym przemocy 

0-801-12-00-00 

Telefon rodziców, nauczycieli, wychowawców których dzieci/uczniowie sięgają po alkohol czy narkotyk. 

0-801-14-00-68 

Poczta elektroniczna: 
gmina@kozlow.pl 

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 
7:00 - 15:00 

 

Adres siedziby:

Urząd Gminy w Kozłowie

Kozłów 60

32-241 Kozłów

Wójt Gminy Kozłów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.